تست تایپوگرافی

شاید هنوز خیلی از ما ایرانیان هنوز متوجه این حقیقت نشده‌ایم که خیلی از برخوردهای بد، فسادها و مشکلات و معضلاتی که در کشورمان وجود دارد فقط بخاطر وجود منافقین است.
منافق کسی است که فکر و اندیشه‌اش یک جور می‌گوید زبانش جور دیگری، درست بر ضد آن. احساسات و عواطفش در یک جهت است ولی تظاهرات ظاهریش در جهت دیگر. در دل خدا را قبول ندارد اما متظاهر به خداپرستی است؛

منافقین گرگ‌هایی در پوست بره هستند، و دروغی در نقش راستی. آنها از یک جایی فعالیت

خودشان را آغاز می‌کنند و در ادامه خود را وارد چرخه سازمانی و سلسله مراتب مدیریتی کلان کشور می‌کنند. برخی در قالب لباس و ظاهر بسیجی وارد مراتب بالای حکومتی می‌شوند. برخی در قالب هنرمند، روشنفکر و ژست فرهیختگی وارد حوزه فرهنگی و آموزشی کشور می‌شوند و برخی دیگر در قالب متخصص و کنشگری وارد لایه‌های پایین‌تر جامعه می‌شوند.

لیلیبلیبلیبل

منافقین گرگ‌هایی در پوست بره هستند، و دروغی در نقش راستی. آنها از یک جایی فعالیت خودشان را آغاز می‌کنند و در ادامه خود را وارد چرخه سازمانی و سلسله مراتب مدیریتی کلان کشور می‌کنند. برخی در قالب لباس و ظاهر بسیجی وارد مراتب بالای حکومتی می‌شوند. برخی در قالب هنرمند، روشنفکر و ژست فرهیختگی وارد حوزه فرهنگی و آموزشی کشور می‌شوند و برخی دیگر در قالب متخصص و کنشگری وارد لایه‌های پایین‌تر جامعه می‌شوند.

سیبسیبسیبسیبس

سسسسسس

منافقین گرگ‌هایی در پوست بره هستند، و دروغی در نقش راستی. آنها از یک جایی فعالیت خودشان را آغاز می‌کنند و در ادامه خود را وارد چرخه سازمانی و سلسله مراتب مدیریتی کلان کشور می‌کنند. برخی در قالب لباس و ظاهر بسیجی وارد مراتب بالای حکومتی می‌شوند. برخی در قالب هنرمند، روشنفکر و ژست فرهیختگی وارد حوزه فرهنگی و آموزشی کشور می‌شوند و برخی دیگر در قالب متخصص و کنشگری وارد لایه‌های پایین‌تر جامعه می‌شوند.

یییییییییییییییییییی

منافقین گرگ‌هایی در پوست بره هستند، و دروغی در نقش راستی. آنها از یک جایی فعالیت خودشان را آغاز می‌کنند و در ادامه خود را وارد چرخه سازمانی و سلسله مراتب مدیریتی کلان کشور می‌کنند. برخی در قالب لباس و ظاهر بسیجی وارد مراتب بالای حکومتی می‌شوند. برخی در قالب هنرمند، روشنفکر و ژست فرهیختگی وارد حوزه فرهنگی و آموزشی کشور می‌شوند و برخی دیگر در قالب متخصص و کنشگری وارد لایه‌های پایین‌تر جامعه می‌شوند.

اما حالا سوال پیش می‌آید، آیا واقعا فونت‌ها استاندارد شده اند؟

اما حالا سوال پیش می‌آید، آیا واقعا فونت‌ها استاندارد شده اند؟

اما حالا سوال پیش می‌آید، آیا واقعا فونت‌ها استاندارد شده اند؟

اما حالا سوال پیش می‌آید، آیا واقعا فونت‌ها استاندارد شده اند؟

اما حالا سوال پیش می‌آید، آیا واقعا فونت‌ها استاندارد شده اند؟

آموزش و تبلیغ «دروغ‌های زیبای تاریخی و فرهنگی» از ابزارهای مفید برای نابودی هویت جمعی یک ملت در درازمدت است. ترکیب و درهم جوشی واقعیت‌ها با غیر واقعیت‌ها، تمامی تاریخ و هویت یک ملت را در مرور زمان تبدیل به دروغ خواهد کرد و هستی او را به باد فنا خواهد داد. و اگر هویت فرهنگی مردم نابود شود، جامعه از بین می‌رود چون فرهنگ همه دارایی یک جامعه است.

[su_tabs active=”1″ vertical=”yes” class=”tb-1″]
[su_tab title=”پرده اول” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

هر انسانی دچار بیماری‌ها و ناملایمات رفتاری می‌گردد. بر والدین و نزدیکان و دوستان هر شخص فرض است تا بخاطر علاقه و احساس مسئولیتی که در قبال آن شخص می‌کنند، معضلات امروزی و دیروزی او را بشناسند، به یکدیگر بگویند، و برای درمان یا اصلاح یا جلوگیری از تکرار آن چاره بیندیشند.

ستایش‌ها و تعریف و تمجیدهای بیجا و نادیده گرفتن و پنهان کردن بیماری‌ها و رفتارهای ناصحیح، نشانه علاقه و احساس مسئولیت در قبال عزیزان نیست، بلکه موجب تشدید بیماری و عواقب مخرب آن و نشانه بی‌علاقگی و بی‌مسئولیتی توأم با ظاهرسازی است.

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده دوم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

جوامع و کشورها نیز از انسان‌ها تشکیل می‌شوند و مانند آنان دچار بیماری‌های اجتماعی و ناملایمات رفتاری می‌گردند. بر دلسوزان و میهن‌دوستان هر کشوری فرض است تا بخاطر علاقه و احساس مسئولیتی که در قبال آن کشور می‌کنند، معضلات امروزی و دیروزی آنرا بشناسند، به یکدیگر بگویند، و برای درمان یا اصلاح یا جلوگیری از تکرار آن چاره بیندیشند.

ستایش‌ها و تعریف و تمجیدهای بیجا و نادیده گرفتن و پنهان کردن بیماری‌ها و عملکردهای ناصحیح، نشانه علاقه و احساس مسئولیت در قبال مردم و وطن‌دوستی نیست، بلکه موجب تشدید بیماری و عواقب مخرب آن و نشانه بی‌علاقگی و بی‌مسئولیتی توام با ظاهرسازی است.

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده سوم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
[foogallery id=”2508″]
[/su_tab]
[su_tab title=”پرده چهارم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

اوباشگری مجازی
(ترولینگ)

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده پنجم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده ششم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

آموزش و تبلیغ «دروغ‌های زیبای تاریخی و فرهنگی» از ابزارهای مفید برای نابودی هویت جمعی یک ملت در درازمدت است. ترکیب و درهم‌جوشی واقعیت‌ها با غیرواقعیت‌ها، تمامی تاریخ و هویت یک ملت را در مرور زمان تبدیل به دروغ خواهد کرد و هستی او را به باد فنا خواهد داد.

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده هفتم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

با بهره‌گیری از نصیحت بالاترین مقام کشوری و لشگری کشورم

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده هشتم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

و به اتکا به حکم حکومتی

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده نهم” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

فعلا

[/su_tab]
[su_tab title=”پرده آخر” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

ویدیوی خودم

[/su_tab]
[/su_tabs]